Startsida 2018

Visst gillar du bilder! Men vet du egentligen varför? Jo, så här:

  • kvalitativ konst väcker dina minnen
  • du bär berättelser som du skriva till ljuvaste buljong
  • att våga reflektera liv är en framgångsrik livshållning

Så här på svaonline.se 2018 får du skriva liv och minnen från dina unika dagar i vått och i torrt. Vi tror att våra bilder gärna starta dessa processer i dig.

Titta på:

  • Om Kommunal Konst 2018 så ser du vårt helhetsgrepp
  • Berättelser om konst 2018 så ser elevernas bildval och reflektioner
  • Veckoflödet om konsten 2018 då ser du mina pedagogtankar om skeendet.

Jag blir nämligen själv så omtumlad av elevernas texter och bildval. Du får gärna kommentera eller skriva egna minnen här. Du skriver alltid på ditt hemspråk eller svenska eller något annat språk.

Vi släpper igenom nästan allt med tacksamhet.

Konsten pratar med oss globalt!

Den kan läka vår arma jord när vi ger bilderna mandat att vara katalysatorer.