Om Ola Viktorsson

Jag är en mellanstadielärare som uppskattar bra råvaror i lärarjobbet. Precis som när kockarna skapar sin gourmetmat måste vi göra medvetna urval bland bilder, Youtubeklipp och berättande texter. Didaktik är undervisningkonst. Webbstjärnan är en del i detta.

Ojojoj…kommunen vaknar!

Björnen sover…känns det som. Men vi har ju hamstrat aktivt konst i vårt lilla rum. Hamstrat och/eller stulit.

De kommer att få knacka sig in…eller diskutera med oss digitalt på svaonline.se

Vi släpper ingen konst för någon inventering innan den är reflekterad/genomarbetad/belyst!

Konsten är till synes inbunkrad hos de nya berättigade ägarna!

Se nedan kommunens webbportal!

Vi var ”the starters”!

Kommunens konst ska inventeras

På många av arbetsplatserna i kommunen finns det inköpt konst, oftast i form av tavlor. Under 2018 kommer denna konst att inventeras.

Personal på kulturförvaltningen kommer att besöka alla arbetsplatser för att
fotografera och registrera samtliga verk. Syftet med denna inventering är att få grepp om vad som finns, var konsten är utplacerad, samt i vilket skick den är.

Inventeringen startar i kommunhuset under vecka 15 och fortsätter sedan hos övriga verksamheter. Respektive förvaltning/arbetsplats kommer att bli kontaktade innan inventeringen påbörjas.

Kontaktuppgifter

Vid frågor är du välkommen att kontakta Jonas Nilsson, handläggare eller Eva Olsson, konstsekreterare.

Jonas Nilsson
0371 – 827 23

Eva Olsson
0371-813 96

 

Råvara 29

Det är detta som är den lillaSTORA grejen. Fahem?

 

Lokalpressen har uppmärksammat oss. Konsthallens chef samarbetar med oss. Nu till råvaran familjerna och familjernas globala nätverk.

Tänk att:

* samskriva svenska/arabiska med sitt barn till en tavla.

* samläsa andra elevers texter med sitt barn.

* samreflektera om liv här och i hemlandet med sitt barn.

Det är detta vakuum vi vill muta in. Vi tror på denna lärandespiral som en värdig och fullödig integration där brokiga liv sambygger samexistens.

Föräldrarna/ familjerna är vår viktigaste råvara.

Når vi dem nu med vårt utskick:

* konstinfo på svenska

* Asmas översättning till arabiska

* reportaget från lokalpressen

* inviten från konsthallen i Gislaved

* diplomet från webbstjärnan?